Składnica Akt
Informacja
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AGADAR" Sp. z o.o. w Opolu informuje, że przechowywana dokumentacja pracownicza (osobowa i płacowa) zlikwidowanych zakładów pracy została w 2017 r. przekazana do Archiwum Usługowego "AKTA" Sp. z o. o. w Sieradzu, ul. Mikołaja Reja 1B. 98-200 Sieradz
tel.  43 822 74 01, tel. kom. 662 701 306
 
Uwaga
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „AGADAR” Sp. z o. o. w Opolu informuje, że osoby od których w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 stycznia 2016 r. do cen za sporządzenie odpisu lub kopii z dokumentacji pracowniczej został doliczony i pobrany podatek VAT mogą zwrócić się do tutejszego Przedsiębiorstwa o zwrot kwoty pobranego podatku.
 

Spółka "AGADAR" przekazała dokumentację następujących jednostek organizacyjnych:
 1. ALMAKOP Sp. z o.o. w Brzeziu
 2. ANBUD Przedsiębiorstwo Usługowo- Budowlano- Handlowe s.c. w Opolu
 3. ANBUD Przedsiębiorstwo Usługowo- Budowlano- Handlowe Sp. z o.o. w Opolu
 4. Apteka EWA s.c. w Jemielnicy
 5. AUTO-MOTOR-REPAIR Autoryzowane Zakłady Naprawy Silników Sp. z o.o. w Opolu
 6. BETON Sp. z o.o. w Opolu
 7. CARL KOESTER & SOHN Sp. z o.o. w Winowie
 8. Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich Oddział Okręgowy w Opolu
 9. CHABER Społeczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego w Opolu
 10. Elektro Impuls Sp. z o.o. w Opolu
 11. Estrada Opolska Instytucja Artystyczna w Opolu
 12. ETERNIA Sp. z o.o. w Opolu
 13. Fabryka Domów Opolskiego Kombinatu Budowlanego w Opolu
 14. FAMILIA CHRISTIANA Fundacja w Praszce
 15. G + E Sp. z o.o. w Dobrzeniu Wielkim
 16. Gral- Polska Sp. z o.o. w Opolu
 17. HEWIT Firma Handlowo-Usługowa s.j. w Głubczycach
 18. HUNGAPOL Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Sp. z o.o. w Opolu
 19. HYDROBLOKKER s.c.SŁAWOMIR KUBACKI STANISŁAW OSIECKI
 20. INSTAL Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Montażowe Sp. z o.o. w Opolu
 21. JEDNOŚĆ Spółdzielnia Pracy Metalowa, Drzewna i Wikliniarska w Chróścicach
 22. JEDNOŚĆ-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy w Chróścicach
 23. KAUTZ POLSKA BUDOWA MASZYN Sp. z o.o. w Opolu
 24. KLUCZMEL Przedsiębiorstwo Melioracyjne S.C. w Kluczbork
 25. Medyczne Studium Zawodowe w Opolu
 26. MIASTOPROJEKT Biuro Projektowo-Badawcze Budown. Ogólnego w Opolu
 27. MLEKOPOL Spółdzielnia Usług Mleczarskich w Opolu
 28. NOVOMEX Sp. z o.o. w Opolu
 29. OMEX Zakłady Przemysłu Odzieżowego Głuchołazach Zakład w Opolu
 30. Opolski Kombinat Budowlany
 31. Opolskie Centrum Leasingowe S.A. w Opolu
 32. Opolskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.
 33. Opolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego
 34. Opolskie Zakłady Naprawy Samochodów
 35. Opolskie Zjednoczenie Budownictwa
 36. POLBAU LOGISTIK Sp. z o.o. w Opolu
 37. Poznańskie Zakłady Naprawy Samochodów
 38. Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Opolu
 39. REMBUD Spółdzielnia Produkcyjno- Remontowo- Budowlana w Brzegu
 40. REMHUT Przedsięb. Remontowo- Produkcyjne Sp. z o.o. w Zawadzkiem
 41. SERVICE DOM-POLAND Przedsiębiorstwo Techniczne w Opolu
 42. Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych w Opolu
 43. Techniczna Obsługa Samochodów w Brzegu
 44. Techniczna Obsługa Samochodów w Jeleniej Górze
 45. Techniczna Obsługa Samochodów w Kłodzku
 46. Techniczna Obsługa Samochodów w Opolu
 47. Techniczna Obsługa Samochodów w Poznaniu
 48. TEWES-REMOPOL Spółdzielnia Pracy Remontowo- Montażowa w Opolu
 49. Top Tech Sp. z o.o. w Lwowianach
 50. TRANSMLECZ Oddziały
 51. TRANSMLECZ Wojewódzki Zakład Transportu Mleczarskiego w Opolu
 52. UNI TREZ w Opolu
 53. Wojewódzki Zarząd Przedsiębiorstw Budownictwa Terenowego w Opolu
 54. Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Opolu
 55. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych w Opolu
 56. Zakład Naprawy Samochodów Sp. z o.o. w Opolu
 57. Zakład Remont–Budowl w Lwowianach Kombinatu Rolnego GŁUBCZYCE
 58. Zakład Remontowo-Montażowy Przemysłu Mleczarskiego w Opolu
 59. Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego PTE Sp. z o.o. w Opolu
 60. Zakład Terenów Zielonych i Produkcji Roślinnej w Opolu
 61. Zieleń Miejska Sp. z o.o. w Opolu
 62. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego w Opolu
 63. ZORZA Spółdzielnia Inwalidów w Strzelcach Opolskich
 64. AGRO-ROLNIK Grupa Producentów Rolnych Sp. z o.o. w Wierzbicy Górnej
 65. DARZ BÓR Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Sp. z o.o. w Opolu
 66. KLIMA-KSK Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Sp.j w Opolu ( nast. we Wrzoskach )
 67. MAROMEX Sp. z o.o. w Opolu
 68. OPOLFERM Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Sp. z o.o. w Opolu
 69. SELINA Przeds. Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe Sc. w Opolu
 70. SZCZEPANIK Zakład Ogólno-Budowlany Sp.j. w Gogolinie
Copyright AGADAR 2007-2018